Kdy a jak zaslat na Familienkasse ZMĚNOVÝ LIST?

Vážení přátelé a klienti,

 

každý z vás kdo pobírá Kindergeld má povinnost hlásit jakoukoliv změnu, a to nejlépe v měsíci kdy změna proběhla, nejpozději však do jednoho měsíce a to písemnou formou.

Změnový list naleznete na oficiálních stránkách Familienkasse.

Nejčastější změny: změna zaměstnavatele, potvrzení pro nový školní rok, ukončení studia, ukončení pracovního poměru, změna bydliště, čísla účtu, změna rodinného stavu..

 

Změna zaměstnavatele: Nestačí pouze zaslat novou smlouvu! Je potřeba doložit nové potvrzení zaměstnavatele spolu s potvrzením o daňové třídě + onen změnový list

Nový školní rok: Je potřeba zaslat potvrzení na nový školní rok v originálním formuláři pro Familienkasse. Není třeba zasílat změnový list.

Ukončení pracovního poměru: Je třeba doložit výpověď.

Změna bydliště a změna čísla účtu: Nemusí se nic dokládat stačí vypsat změnový list.

Nově narozené dítě: Je třeba podat žádost na nově narozené dítě, nelze poslat pouze změnový list.

Změna rodinného stavu: Pokud proběhne sňatek doložíte jen oddací list. Pokud rozvod je třeba doložit u koho je dítě dále v péči a komu dále poběží nárok na Kindergeld.

 

Hezké páteční odpoledne

SZ*

 

Komentáře